Beskärning/Trädfällning

I regel börjar det med att man gör ett kostnadsfritt kundbesök för att komma fram till vad som önskas, jag mäter upp och tar bilder.

I en andra fas är det tankemässiga arbetet som formuleras i en text. Det är i språket bilderna och trädgården skapas. Det börjar inte med en skiss eller ritning. En ritning kan sedan tillkomma om kunden så önskar.

En ritning eller skalenlig skiss är bra för att få ett helhetsperspektiv och om den skall användas som en bygghandling. Ett bra komplement till växtkomposition är fotgrafier på växterna.