Trädgårdsskötsel

Trädgårdsskötsel och underhåll är kanske den viktigaste delen i trädgården. Hur många trädgårdar står inte och förfaller på grund av eftersatt underhåll.

Det känns alltid behjärtansvärt att ta tag i en eftersatt trädgård för att återställa eller skapa ett nytt ansikte. Men det kan också handla om enstaka objekt som häck- eller gräsklippning, ogräsrensning etc.

Exempel på skötselavtal: Vivaldi AB åt Ekerö Kommun, Brf Aurora i Vällingby

Trägårdsskötsel i Stockholm

Vi jobbar i hela Stockholm så som ex. Bromma, Vällingby, Ekerö m.m.