Beskärning/Trädfällning

Beskärning av träd kräver kunskap och lång erfarenhet för det skall bli bra. Vi har de två förstnämnda och på köpet blir det då effektivt. Beskärning skall man se långsiktigt, målet är att träden skall beskäras mindre över tid. Dessutom är det viktigt att de får behålla sin naturliga form och växtsätt. Ett träd skall vara vackert även när det är avlövat vilket är halva året. Buskbeskärning kräver även sin beskärda del. Man kan säga att de generellt beskärs till motsatsen av träd. Träd vill man skall reagera så lite som möjligt på sin beskärning medans buskar vill man skall ha så tät tillväxt som möjligt. Undantaget uppstammade buskar.

Vi fäller även träd. Det kan handla om att gallra skog i ett skogsparti eller enkskilda träd. Vid störrre arbeten tar vi hjälp med skotare och flisar för återvinning till värmeverk. Man kan även använda kranbil.

Samarbetspartner är:

  • Schön skogsmaskiner (skotare)
  • Martin Engqvist skogsentreprenader (flisning)
  • Leja (kranbil)