Formgivning

nya rabatter detalj kärleksört, Bergomrrot etc.

När jag skall formge en trädgård börjar det i regel med ett kundbesök för att komma fram till vad som önskas, jag mäter och tar bilder.
I en andra fas är det det tankemässiga arbetet som formuleras i en text. Det är i språket bilderna och trädgården skapas och en skiss eller ritning kommer i andra hand. Men en ritning eller skalenlig skiss är bra för att kunden skall få ett helhetsperspektiv och överblick. Ett bra komplement till växtkomposition är exempelbilder på perenner, buskar och träd.

Ett kundbesök kostar 950kr (tar 1,5- 2 tim). Stockholm med kranskommuner, max tre mil från Stockholms city. Jag tar sedan fram en offert. Om man vill ha en ritning utöver offerten dras 4 975kr från offerten.

En skalenlig ritning för en tomtyta upp till 1300m2 kostar 9 950kr . Förutom ritningen ingår det växtlista med växtförutsättningar, karaktärsdrag, blomtid och storlek. Jag kompletterar växtlistan med bilder.