top of page

Utförda jobb

terrass entrégång

01

Markstensarbete som börjar bli färdigt, bara justera kantstenen mot rabatten och foga. Material: oregelbunden Kalksten med sandfog och småggatsten med bård av storgatsten samt kantsten i granit.

Bromma Ålsten 2023/24

02

Plansteg och sättteg i offerdalsskiffer och trappräcke i järsmide, svartmålat. Bromma 2011 

trappa oregelbunde skiffer trappräcke i smide
entreyta i smågatsten och bård med storgatsten

03

Entréyta i smågatsten och storgatsten. Bård runt husets sockel med kullersten från rullstensås och kant i corten, svetsade fogar. Baksida redskapsbod med plattor och staket. Bromma 2022

04

Norra Ängby

Här ser du några av stegen på ett jobb i Norra Ängby. Där vi gör vi diverse saker som en entré gång med

betongmarksten. Intill hussockeln en bord av kullersten som hålls på plats med kantskivor av offerdalsskiffer. Längs gatan planterat en aroniahäck och sist rullgräs.   

bård i kullesten och kantstöd i skiffer
arbete under gång
pågående stenarbete
marksten i betong med dubbelfil
viktigt med en snygg kurvatur, marksten i betong
på god väg med trädgårdsgång i betongsten
rullgräs kan även behövas
"ta da" nästan färdigt en nyplanterad aronia häck också
bottom of page