top of page

Utförda jobb

26623cdf-1eea-4f09-8b17-56d64558492a.jpeg

01

Cykelparkering med oregelbunden ölandssten under konstruktion med spaljeer och rosenbåge etc tillkom senare. 

02

Plansteg och sättteg i offerdalsskiffer och trappräcke i järsmide, svartmålat. Bromma 2011 

trappa skiffer.jpg
18230006248087591.jpg

03

Entréyta i smågatsten och storgatsten. Bård runt husets sockel med kullersten från rullstensås och kant i corten, svetsade fogar. Baksida redskapsbod med plattor och staket. Bromma 2022

04

Norra Ängby

Här ser du några av stegen på ett jobb i Norra Ängby. Där vi gör vi diverse saker som en entré gång med

betongmarksten. Intill hussockeln en bord av kullersten som hålls på plats med kantskivor av offerdalsskiffer. Längs gatan planterat en aroniahäck och sist rullgräs.   

IMG_20200429_140546.jpg
IMG_20200505_131254 - kopia.jpg
IMG_20200505_145558.jpg
bottom of page