top of page

Trädfällning & Beskärning 

nedtagning av träd med skylift
beskärning äppelträd
Vissa år är det mer äpplen och kan då behövas beskäras för att minska risken för skador på

Trädfällning

Vi har lång erfarenhet av att ta ned träd, både fälla eller plocka ned det i delar. Det kan handla om att gallra skog i ett skogsparti eller enskilda träd. I regel klättar vi upp i träden och använder oss av traditionell arboristteknik. Vid komplicerade trädfällningar använder vi oss av skylift eller att dra omkull trädet med vinschteknik.  Vi kan även flisa riset och mindre stammar som man kan använda till trädgårdsgångar eller täckmaterial runt träd och rabatter. Vi använder kranbil för större volymer av stock och ris. Och när vi utför riktigt stora arbeten tar vi hjälp med skotare och industriflisning för återvinning till värmeverk.

Se utförda jobb

Kom igång

Trädbeskärning

Beskärning av träd kräver kunskap och lång erfarenhet för det ska bli bra. Vi har de två förstnämnda och på köpet blir det då effektivt. Beskärning ska man se långsiktigt på och målet är att träden ska beskäras mindre över tid. Unga träd mår bra av årlig beskärning, medan riktigt gamla träd som mest är till prydnad inte behöver beskäras så hårt.

 

Träden svarar på beskärning med ny tillväxt och ju hårdare du beskär desto mer reagerar trädet, men det gäller att beskära på rätt sätt så att du till exempel inte tar bort för mycket av fruktsporrar på ett trädet och missar frukten. Alltför hård beskärning leder till onödigt många vattenskott som i regel har sämre infästning. Dessutom är det ofta vackrast att träden får behålla sin naturliga form och växtsätt. Ett träd ska vara vackert även när det är avlövat, vilket det är halva året och inte se ut som ett spindeldjur eller träd i en skräckfilm. 

Vissa år blir det mer äpplen än vad trädet klarar av att bära och då är det bra att stötta upp eller beskära för att trädet inte skall skadas.


Buskbeskärning

Buskbeskärning kräver även sin beskärda del. Man kan säga att de generellt beskärs till motsatsen av hur man ska göra med räd. Träd ska helst reagera så lite som möjligt på sin beskärning, medan buskar vill man tvärt om, ha en kraftig reaktion och så tät tillväxt som möjligt. Undantag är dock uppstammade buskar som bäst beskärs med försiktighetsprincipen. I dessa fall vill vi hellre göra för lite än för mycket eftersom det går inte att ångra sig om man tagit bort för många grenar. Däremot går det alltid att ta bort fler senare. Vissa år blir det mer äpplen än vad trädet klarar av att bära och då är det bra att stötta upp eller beskära för att trädet inte skall skadas.

Se utförda jobb

Kom igång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page