top of page
trädgårdsritning skalenlig skiss
ritning trädgård i skala 1:100 eller 1:50

Trädgårdsdesign

När vi jobbar med trädgårdsdesign och ska formge en trädgård, börjar det med ett besök hos dig som kund. För att komma fram till målet, mäter vi upp ytorna och tar bilder. 

I en andra fas formuleras det tankemässiga arbetet i en text, vilken vi tillsammans med bilderna utgår ifrån när vi skissar upp en ritning av trädgården. En ritning eller skalenlig skiss är bra för att du som kund ska få ett helhetsperspektiv och överblick.

 

Ni kanske har önskemål på en viss typ av växter som ni vill ha hjälp med att passa ihop? När vi jobbar med växtkomposition är exempelbilder på perenner, buskar och träd ett bra komplement. Med hjälp av beskrivning mått och bilder kan trädgården sedan ritas och skapas.

När vi ska genomföra trädgårdskonsultation kontaktar ni först oss med en beskrivning om vad ni vill ha hjälp med och vi bokar sen in ett besök. En konsultation ligger på 950kr och besöket tar 1,5- 2 timmar. Vi kan därefter ta fram en offert för hela projektet.

 

Om man vill ha en ritning utöver offerten dras 4 975kr från offerten. En skalenlig ritning för en tomtyta upp till 1300m2 kostar 9 950kr. Förutom ritningen ingår det växtlista med växtförutsättningar, karaktärsdrag, blomtid och storlek. Vi kompletterar även växtlistan med bilder.

 

Kom igång 

Se utförda jobb

bottom of page